Preparadores Oposicións Educación

INFANTIL | PRIMARIA | SECUNDARIA

As nosas especialidades

EDUCACIÓN PRIMARIA

EDUCACIÓN INFANTIL

Un aula de educación infantil

EDUCACIÓN PRIMARIA

oposiciones educacion primaria Galicia

AUDICIÓN E LINGUAXE

Profesora de Audición y Lenguaje ayudando a una alumna

PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA

La pedagogía terapéutica puede ayudar a los niños al darles una guía

EDUCACIÓN FÍSICA

La educación física desarrolla valores como el compañerismo

EDUCACIÓN SECUNDARIA E BACHARELATO

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

ADN, Biología y geología

XEOGRAFÍA E HISTORIA

LINGUA CASTELÁ

Libros de lengua castellana

LINGUA GALEGA

Boletín A Nosa Terra, pionero en lingua galega

MATEMÁTICAS

Libro de matemáticas

ORIENTACIÓN EDUCATIVA

La orientación educativa es importante ya que los niños necesitan ser bien aconsejados

INGLÉS | SECUNDARIA

Metodoloxía

En todas as especialidades a metodoloxía xeral é a mesma:

 • Grupos reducidos para poder implicarse na preparación do alumnado.
 • Sesión presencial semanal para traballar sobre o práctico, orientar ao alumnado sobre os temas e achegar o material de estudo.
 • Profesorado coa oposición aprobada e con ampla experiencia docente.
 • Comunicación fluída vía correo electrónico para resolver as dificultades xurdidas durante a semana.

As nosas funcións como preparadores/ as son:

 • Proporcionar consellos prácticos sobre como enfocar esta oposición.
 • Deseñar un plan xeral de traballo para o curso e concreto para cada sesión.
 • Comprobar o cumprimento de pequenas metas-obxectivos.
 • Seleccionar o material práctico para adaptar a súa preparación aos diferentes niveis de implicación.
 • Primar os contidos dos temas e a súa estrutura.
 • Practicar a exposición oral: defensa da parte didáctica.
 • Organizar a programación e as unidades didácticas.
 • Transmitir un espírito optimista á vez que realista da oposición.
 • Utilizar a experiencia adquirida doutros opositores e a propia para orientar aos alumnos.

Máis Información

© Copyright - Preparadores de Oposiciones. Todos los derechos reservados | Diseñado por: Unayta