fbpx

Envíanos a túa solicitude para empezar a preparar as oposicións!

OPOSICIÓNS EDUCACIÓN EN SANTIAGO DE COMPOSTELA

Preparadores de oposicións de Primaria, Infantil e Secundaria

Preparadores de oposicións é a túa academia de oposicións de educación en Santiago de Compostela. Especializados na formación e preparación de opositores para afrontar exames de carácter oficial dentro do sector educación.

Axudámosche a preparar a túa oposición a mestre de educación infantil ou primaria, ou formar parte do profesorado de ensino secundario.

Como preparadores de oposicións en Santiago, estamos enfocados na preparación das especialidades de mestre: Educación Infantil, Educación Primaria, Pedagoxía Terapéutica, Audición e Linguaxe e educación física, e en profesor de secundaria, preparando as especialidades: Xeografía e Historia, Bioloxía e Xeoloxía, Matemáticas, Lingua Castelá e Literatura, Lingua Galega, Orientación Educativa e Inglés.

ATENCIÓN PERSONALIZADA

Nosa metodoloxía de preparación de oposicións de mestres e profesores baséase na Atención personalizada e en tres elementos fundamentais:

GRUPOS REDUCIDOS

Non máis de 15 alumnos por clase, o que permite o contacto directo co alumno: maior interacción, resolución de dúbidas, exposicións orais, etc. Axudámosche a enfocar e estruturar os temas. Controlar e comprobar o teu progreso.

TITORÍAS INDIVIDUAIS

Nas que poderás personalizar os programas de traballo en función da túa dispoñibilidade. Preparadores de oposicións facilítache as técnicas adecuadas para xestionar eficazmente o esforzo e os tempos tanto de estudo, como os de repaso, maduración e reflexión.

PROGRAMACIÓN PERSOAL

Preparamos de maneira integral a defensa da programación didáctica e a exposición da unidade didáctica no currículo que elixas. Ademais, prepararasche para a presentación e defensa oral da túa programación.

Preparadores Oposicións Educación en Santiago de Compostela

INFANTIL | PRIMARIA | SECUNDARIA | EOI

Preparadores de oposicións educación en Compostela

Nuestras especialidades

PREPARADORES DE OPOSICIÓNS DE EDUCACIÓN PRIMARIA

EDUCACIÓN INFANTIL

preparador oposiciones educación infantil

EDUCACIÓN PRIMARIA

Academia de oposiciones en Santiago de Compostela

AUDICIÓN E LINGUAXE

Profesora de Audición y Lenguaje ayudando a una alumna

PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA

La pedagogía terapéutica puede ayudar a los niños al darles una guía

EDUCACIÓN FÍSICA

La educación física desarrolla valores como el compañerismo

PREPARADORES OPOSICIÓNS EDUCACIÓN INFANTIL, OPOSICIÓNS A SECUNDARIA E OPOSICIÓNS A BACHARELATO

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

ADN, Biología y geología

XEOGRAFÍA E HISTORIA

Preparadores oposiciones geografía e historia Santiago Compostela

LINGUA CASTELÁ

Academia oposiciones educación lengua

LINGUA GALEGA

Academia oposiciones Lingua galega

MATEMÁTICAS

Oposición maestro matemáticas

ORIENTACIÓN EDUCATIVA

La orientación educativa es importante ya que los niños necesitan ser bien aconsejados

INGLÉS

Academia oposiciones inglés secundaria

PREPARACIÓN OPOSICIÓNS ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS

INGLÉS

Preparación oposición profesora escuela oficial de idiomas

Preparadores de oposicións de educación en Santiago de Compostela

Cal é a nosa metodoloxía?

Como preparadores de oposicións de educación, a metodoloxía que seguimos baséase en:

 • Grupos reducidos para poder implicarse na preparación do alumnado.
 • Sesión presencial semanal para traballar sobre o práctico, orientar ao alumnado sobre os temas e achegar o material de estudo.
 • Profesorado coa oposición aprobada e con ampla experiencia docente.
 • Comunicación fluída vía correo electrónico para resolver dificultades xurdidas durante a semana.

As funcións dun preparador de oposicións son:

 • Proporcionar consellos prácticos sobre como enfocar esta oposición.
 • Deseñar un plan xeral de traballo para o curso e concreto para cada sesión.
 • Comprobar o cumprimento de pequenas metas-obxectivos.
 • Seleccionar o material práctico para adaptar a súa preparación aos diferentes niveis de implicación.
 • Priorizar os contidos dos temas e a súa estrutura.
 • Practicar a exposición oral: defensa da parte didáctica.
 • Organizar a programación e unidades didácticas.
 • Transmitir un espírito optimista á vez que realista da oposición.
 • Utilizar a experiencia adquirida doutros opositores e a propia para orientar aos alumnos.

Preparadores de Oposicións en Santiago, Por que elixirnos?

 • Pola nosa longa experiencia preparando oposicións de educación infantil, primaria, secundaria e bacharelato.
 • Porque a nosa academia de oposicións en Santiago conta de profesores/ as especializados en oposicións de educación.
 • Polo noso compromiso co noso alumnado.
 • Pola nosa metodoloxía enfocada a resultados ou polo alto número de aprobados conseguidos.

Prepara as túas oposicións de educación en Galicia 2018 e 2019 connosco. Orientarémosche e axudaremos a preparar a túa oposición a mestre e profesor de maneira práctica e eficiente.

Achégache á nosa academia de oposicións en Santiago de Compostela, Rúa Xeneral Pardiñas, 15-17, próxima á estación de tren e Praza de Galicia. Concierta unha cita connosco e informarémosche do que podemos facer por ti.

En Preparadores de oposicións cada día traballamos para que os nosos alumnos alcancen os seus obxectivos profesionais, aproben a súa oposición e obteñan a súa praza de mestre ou profesor.

Buscas preparadores de oposicións de educación en Santiago de Compostela? Chámanos agora!

Preparadores de oposicions | O noso Blogue

La hipnopedia propone el aprender incoscientemente escuchando la materia mientras dormimos

A hipnopedia. Avisámosvos, isto non é un mundo feliz... por agora.

Gravas unha clase en audio, ou a ti mesmo lendo os apuntamentos,…
Desde pequenos pasamos un mal grolo cada vez que nos tocaba unha exposición oral. Nunca máis!

Como mellorar as vosas presentacións orais

Para aquel que non o saiba (se é que hai alguén que estea inmerso…
WhatsApp Solicítanos aquí información