Preparadora de xeografía e historia en Galicia

Queres ser profesor ou profesora de secundaria de xeografía e historia en Galicia? Necesitas axuda e soporte para preparar a oposición de xeografía e historia en Galicia? Expuxéchesche a opción de recorrer a un preparador de oposicións de xeografía e historia? En Preparadores oposicións temos unha ampla experiencia preparando opositores/ as de xeografía e historia en Galicia.

Contamos cunha preparadora de oposicións especializada nesta oposición, que leva moitos anos axudando a persoas como tí a preparar e alcanzar a ansiada meta: aprobar a túa oposición e conseguir praza fixa.

Se necesitas unha preparadora de xeografía e historia de secundaria nós ofrecémosche 2 alternativas:

– Preparar a túa oposición de xeografía e historia en Santiago de Compostela de maneira presencial nas nosas novas instalacións no centro da cidade.

– Preparar xeografía e historia de maneira en liña ou a distancia na nosa Aula virtual.

A nosa preparadora de xeografía e historia de secundaria é unha persoa con ampla experiencia orientando a opositores/ as a sacar adiante esta oposición. É unha funcionaria de carreira que coñece todas as reviravoltas desta especialidade e que saberá ensinarche e acompañarche na preparación da túa oposición.

A túa preparadora só terá un obxectivo: que consigas a túa praza fixa dentro do corpo educativo da Xunta de Galicia.

Cómo preparamos as túas oposicións de Xeografía e Historia?

Proximamente terás unha nova oportunidade de conseguir a túa praza fixa dentro do corpo de profesores/ as de xeografía e historia de secundaria.

No noso caso, a túa preparadora de xeografía e historia en Santiago de Compostela achegarache os temas da oposición de xeografía e historia totalmente actualizados e elaborado pola túa preparadora. Recibirás outros materiais complementarios de xeografía e historia de secundaria, axudarache a realizar unha Programación Didáctica de xeografía e historia e as súas unidades didácticas, simulacros de exame da oposición de xeografía e historia en Galicia, exposicións orais,… Todo o necesario para que vaias o mellor preparado/a posible á túa oposición.

A nosa preparadora de xeografía e historia en Santiago organizará a túa preparación da seguinte maneira:

  • 2 módulos específicos de estudo para preparar a túa oposición orientación educativa en Galicia.
  • Preparación presencial da túa oposición en Santiago de Compostela.
  • Opción de preparar xeografía e historia de maneira en liña por medio da nosa Aula virtual.
  • Grupos reducidos. Como máximo son de 9 persoas (excepcionalmente 10).
  • 1 sesión por semana de 4 horas, con descanso de 15 minutos.
  • Correccións individuais da túa preparadora.
  • Terás todo o material (temario, exercicios, esquemas,…) accesible no teu dispositivo móbil ou computador por medio da nosa Aula virtual.

Aberto prazo matrícula

Curso 2023/24

Solicita información o reserva ahora tu plaza

Ou ben ponte en contacto chamando o 651 191 083 ou escribindo a:

info@preparadoresoposiciones.com