Oposicions Educación Galicia

  • As oposicións docentes convócanas as Comunidades Autónomas, no ámbito das súas competencias, aínda que os funcionarios que xorden delas son Funcionarios do Estado.
  • Na función pública docente accédese a unha especialidade dentro dun dos dous grandes corpos:

Primaria (especialidade de infantil, primaria, PT, Ao, ínglés, etc.), para o que é necesario ser graduado/diplomado en maxisterio ou equivalente.
Secundaria (con especialidades para todas as materias de ESO, BACH. e CICLOS FORMATIVOS), para o que é necesario ser licenciado/graduado e posuír o correspondente título didáctico ( CAP ou master).

Cada unha das dezasete CC. AA. poden convocar oposicións, cando queira e das especialidades que considere,respectando a porcentaxe de reposición marcado polo goberno central, que na actualidade pasou do 50 ao 100% para EDUCACIÓN, sanidade etc.

A convocatoria, na inmensa maioría dos casos, publícase entre os meses de marzo e abril para celebrar as oposicións a finais do mes de xuño do mesmo ano, polo que non se pode esperar á convocatoria para empezar a prepararse.

A estrutura xeral das oposicións consiste en dous partes:

Sistema de acceso (Real Decreto 276/2007)

PARTE A

Proba na que o candidato demostrará os seus coñecementos sobre a especialidade á que accede:

a.1.- Tema escrito
Faise necesario estar ben asesorado sobre que temas estudar e como plasmalos nun exame no que o factor limitante son as dúas horas de tempo.
a.2.- Práctico
Os tribunais poden expor infinidade de preguntas, cuestións e/ou supostos polo que se fai imprescindible acoutar tal diversidade de opcións.

PARTE B

Proba na que se comprobará a aptitude pedagóxica e o seu dominio das técnicas para o exercicio docente:
(nas especialidades de Orientación e Mestres de A. L e P. T. esta parte varía)

b.1.- Programación didáctica
A redacción da programación é moi importante, xa que será a base para unha boa defensa. Convén non perder tempo e ir ao esencial.

b.2.- Unidade didáctica
Defenderase oralmente unha unidade extraída da túa programación. Do mesmo xeito que antes, as unidades didácticas hai que elaboralas pensando no contexto no que van ser expostas. A preparación da defensa é máis importante que a propia redacción.

A preparación de todo este volume de información é complexa, faise necesario SELECCIONAR con CRITERIO. Esta selección do tipo de coñecementos que se deben adquirir e o punto de vista co que se deben tratar, facémola coñecendo o perfil dos tribunais (mestres ou profesores de secundaria) e coa experiencia de nosa propia preparación e a dos opositores que xa pasaron polas nosas clases.

O estudo a longo prazo que se require, moi distinto ao que afaciamos utilizar na facultade, fai necesario a planificación de pequenas metas, que nos servirán para evitar o desánimo e a desmotivación, e para ir avaliando o noso rendemento periodicamente. Isto é unha tarefa moi sinxela cando volo facemos nós e cando un grupo traballa sobre os mesmos contidos, pero faise moi difícil en solitario.

Oposicións de educación noutras comunidades autónomas

Comunidad de Madrid

  CONVOCADAS: 3.700 prazas de Secundaria, FP, EOI

 • Fecha de Publicación da Convocatoria: 11/12/2020
 • Fecha da Solicitud: Do 27/01/21 ao 26/02/21
 • Lista Provisional: Próximamente
 • Lista Definitiva: Próximamente
 • Proba de Idioma: Próximamente
 • Acto de Presentación: Próximamente
 • Fecha de Examen: Próximamente

Andalucia

CONVOCADAS: 3.700 plazas de Secundaria, FP, EOI

 • Fecha da Publicación de Convocatoria: 11/12/2020
 • Fecha da Solicitud: Do 27/01/21 ao 26/02/21
 • Lista Provisional: Próximamente
 • Lista Definitiva: Próximamente
 • Proba de Idioma: Próximamente
 • Acto de Presentación: Próximamente
 • Fecha do Examen: Próximamente

Aragón

CONVOCADAS: 6.142 plazas de Secundaria, FP, EOI

 • Fecha da Publicación de Convocatoria: 11/12/2020
 • Fecha da Solicitud: Do 14/12/20 ao 05/01/21
 • Lista Provisional: Próximamente
 • Lista Definitiva: Próximamente
 • Proba de Idioma: Próximamente
 • Acto de Presentación: Próximamente
 • Fecha do Examen: Próximamente

Cantrabria

CONVOCADAS: 452 plazas de Secundaria, FP, EOI

 • Fecha da Publicación de Convocatoria: 18/01/2021
 • Fecha da Solicitud: Do 04/02/21 ao 25/02/21
 • Lista Provisional: Próximamente
 • Lista Definitiva: Próximamente
 • Proba de Idioma: Próximamente
 • Acto de Presentación: Próximamente
 • Fecha do Examen: Próximamente

Cataluña

CONVOCADAS: 3.490 plazas de Maestros, Secundaria, FP, EOI

 • Fecha da Publicación de Convocatoria: 03/02/2021
 • Fecha da Solicitud: Del 08/02/21 ao 01/03/21
 • Lista Provisional: Próximamente
 • Lista Definitiva: Próximamente
 • Proba de Idioma: Próximamente
 • Acto de Presentación: Próximamente
 • Fecha do Examen: Próximamente

Comunidad Valenciana

CONVOCADAS: 3.542 plazas de Secundaria.

 • Fecha do Publicación de Convocatoria: 26/11/2020
 • Fecha do Solicitud: Do 27/11/20 ao 16/12/20
 • Nuevo periodo de inscripción: Do 19/01/21 ao21/01/21
 • Lista Provisional: Próximamente
 • Lista Definitiva: Próximamente
 • Proba de Idioma: Próximamente
 • Acto de Presentación: Próximamente
 • Fecha do Examen: A partir do 15 de Maio

Castilla la Mancha

CONVOCADAS: 1.207 plazas de Secundaria, FP, EOI

 • Fecha de Publicación da Convocatoria: 17/02/2020
 • Fecha da Solicitud: Do 18/02/21 ao 09/03/21
 • Lista Provisional: Próximamente
 • Lista Definitiva: Próximamente
 • Proba de Idioma: Próximamente
 • Acto de Presentación: Próximamente
 • Fecha do Examen: Próximamente

Castilla y León

CONVOCADAS: 1.401 plazas de Secundaria.

 • Fecha da Publicación de Convocatoria: 03/03/2020
 • Fecha da Solicitud: Do 05/10/20 ao 30/10/20
 • Lista Provisional: Próximamente
 • Lista Definitiva: Próximamente
 • Proba de Idioma: Próximamente
 • Acto de Presentación: Próximamente
 • Fecha do Examen: Próximamente

La Rioja

CONVOCADAS: 196 plazas de Secundaria, FP, EOI

 • Fecha da Publicación de Convocatoria: 18/01/2021
 • Fecha da Solicitud: Del 19/01/21 ao 08/02/21
 • Lista Provisional: Próximamente
 • Lista Definitiva: Próximamente
 • Proba de Idioma: Próximamente
 • Acto de Presentación: Próximamente
 • Fecha do Examen: Próximamente

Murcia

CONVOCADAS: 828 plazas de Secundaria, FP, EOI

 • Fecha da Publicación de Convocatoria: 05/03/2020
 • Fecha da Solicitud: Del 01/02/21 ao 22/02/21
 • Lista Provisional: Próximamente
 • Lista Definitiva: Próximamente
 • Proba de Idioma: Próximamente
 • Acto de Presentación: 19 de xuño 2021
 • Fecha do Examen: Próximamente

País Vasco

CONVOCADAS: 1.148 plazas de Secundaria, FP, EOI

 • Fecha da Publicación de Convocatoria: 27/02/2020
 • Fecha da Solicitud: Do 28/02/20 ao 18/03/20
 • Reanudación del plazo de entrega de solicitudes:  Do01/06/20 ao 05/06/20
 • Lista Provisional: 06/07/20 (Prazo de reclamación: Do 07 ao 20 de xullo)
 • Lista Definitiva: 31/08/2020
 • Entrega da Programación: Del 30/09/20 ao 09/10/20
 • Proba de Idioma: 09/12/20 y 10/12/20
 • Entrega de méritos: Del 01/03/21 ao10/03/21
 • Acto de Presentación: Próximamente
 • Fecha do Examen: A partir de xuño 2021